Gyermekrajzok üzenete | Okosanyu
2019. február 17.

 Gyermekrajzok üzenete

Talán sokan nem tudják, de gyermekeink rajzaikon keresztül üzennek számunkra.

Képei alapján megismerheted rólad, a környezetéről, az Őt ért hatásokról alkotott véleményét. Többféleképpen lehet elemezni ezeket a szülők számára gyönyörű műalkotásokat. Én minden apróságot elteszek emlékbe, így a családban felnövő gyermekek első rajzaiból is kerül a kis emlékdobozomba, sőt saját gyermekkori rajzom is lapul egy dossziéban. Pontos szakértelem nélkül nem tudjuk kielemezni ezeket a rajzokat, de több pszichológiai, grafológiai és egyéb megközelítést is átolvasva következtethetünk egy-két dologra.

A rajzok grafológiai módszerekkel történő elemzése során állítólag feltárhatók a képességek, készségek, önértékelés, az én-érzet, a szülők felé vonzódás, az akarati élet, az érzelmek, a motivációk, a félelmek, a konfliktusfeloldás módja, az agresszív tendenciák, és még sok egyéb gyermekre jellemző tulajdonságok.
Fontos tényező, hogy mindezeket már gyermekkorban felismerhetjük, és szükség esetén kezelhetjük, vagy egyes tulajdonságokat erősíthetünk a gyermekben.

Okos Anyu tippje:

Fontos, hogy a gyermeket ne tanítsd, csak hagyd rajzolni! Beszélgessetek előtte, vezesd rá, hogy a gondolatait, az Őt foglalkoztató kérdéseket fesse le, vagy kedvenc meséjét olvassátok el és azután adj neki krétát, ceruzát, ecsetet a kezébe. Türelmesen magyarázd el neki, hova és mivel művészkedhet. Még a legkisebbet is hagyd festegetni - előtte persze jó, ha odakészítesz egy vizes rongyot, amivel megtörölheti az ujját.

Számít, hova rajzol?

Már a korai rajzoknál is gondolhatunk arra, nem mindegy, hogy a lap mely részére kerül a rajz, vagy melyik része van jobban kidolgozva.

Felső rész: A szellemi értékek érdeklik, erre lesz fogékony, kíváncsiságát máris inkább ezek a dolgok ébresztgetik.
Alsó rész: A biztonság iránti igényét jelzi, valamint azt, hogy inkább a mindennapok történései érdeklik, vagy az átlagosnál erősebb a gyermek testi orientációja.
Bal oldal: Erős a kötődése a múlthoz és az anyához. Ha ezen az oldalon nagyobb ábrákat látsz, biztos lehetsz benne, hogy jó a gyermek én-képe, ha keskenyebbek a figurák, szorongást sejthetsz, ha pedig lap méreteihez képest nagyon kicsik, akkor valószínűek az önértékelési zavarok.
Jobb oldal: Apai kötődés.

Ha bármilyen eltolódást észlelsz, figyeld meg jobban a viselkedését és úgy rakd össze az információkat, ne kategorizáld rögtön. Szeretettel, odafordulással, kitüntetett figyelemmel sok mindent megoldhatsz külső segítség nélkül is.

Azok a gyerekek, akik kemény, egyenes, határozott vonalakat rajzolnak, sokszor akaratosak, öntörvényűek, hamar döntenek és nehéz ebben befolyásolni őket. Hatalmas szeretettel, türelemmel, nagyobb elfogadással többre mehetsz az ilyen gyereknél, mint a szidással, kemény fegyelmezéssel. A laza, puha, gömbölyded vonalakkal rajzoló gyerekek rugalmasabb személyiségek, könnyebben alakíthatóak, nevelhetőek a szülők részéről. Figyelj arra, hogy bátorítsd, erősítsd az ilyen gyermeket, legyen saját akarata, legyen döntési lehetősége. Szervezzetek olyan programokat, aminek az úticélját például ő döntheti el.

A gyermek hét éves koráig Isten tenyerén létezik – mondta Molnár V. József néprajzkutató, a gyermekrajzok és a gyermeklélektan avatott ismerője.

Hét éves kor előtt nincs időérzéke és időfogalma a gyermeknek, még az egységben létezik, az ilyen dimenziók, mint az idő, nem sokat mondanak neki. Ha megkérdezzük egy kicsitől, hogy mikor lesz a szülinapja, azt mondja – még hármat kell aludni, mert ez az egyetlen, amihez a változást kötni tudja. Mi a legfontosabb az első hét évben? Az önfeledt játék, és az erre adott idő. Nem szabad meghatározni, hogy kicsim, van fél órád játszani, utána megyünk fagyizni, nem, a gyermeknek szinte eufórikus, kikapcsolt állapotban kell lennie játékkor. Ilyenkor egy a mindenséggel. Ne próbáljuk órák, percek mátrixába kényszeríteni azt a kis lelket, aki ezt még nem érti.

Hét éves kor más részben is fontos. Előtte egy gyermek problémáiról, lelkéről beszédesen árulkodnak a rajzai. A mi környezetünkben a lelki öngyógyítás formája a zene, a mozgás és a rajz, ezért ezek a szabad, kreatív formában történő foglalkozások nagyon fontosak. A gyerek a lelkét rajzolja, ezért is nagyon rossz, ha sematikusan akarják megtanítani ábrázolni ( a királylány nem ilyen, kicsim, nem a hajfonatai tartják!), miközben ő dekódolja a papíron a problémáit, csak mi nem tudunk belőle olvasni. Az is rossz, hogy az iskolában egyre kevesebb a torna, az ének és a rajz.

A kicsi, kétéves nem csak össze-vissza firkál. Ebben a korban jobb, ha falra tett papírra, vagy a földön rajzolnak. Gyakori a fészek-szerű koncentrikus körök ábrázolása. Amikor fészket rajzol egy gyerek, akkor ezzel az anyjával kapcsolatos érzéseit jeleníti meg. Ha egy homeopátiás esetfelvételnél egy gyermek elkezd dühödten, úgy, hogy a papír is kilyukad rajzolni, fészek-szerű ábrákat, sötét színekkel, akkor lehet, hogy a problémát a mama felől érdemes megközelíteni. Az erős komplementer, pl. vörös-kék színek használata is indulatot árul el. Később a barlangábrázolás is az anyát, az anyaölt jelenti.

A szálkák, sugarak, vonalak az apát jelképezik. Később az apa lesz a képeken a nap, a sugárzó. Jó, ha nevet. A kicsiknél mindig van arca az égitesteknek. Az anya a hold, a gyerek a csillag.

Az egyenlő szárú (andrás) kereszt is megjelenik minden gyermekrajzon, Amerikától Baliig. Érdemes megfigyelni, hogy az ablakokba mindig belerajzolják a keresztet.

A lányok kicsiként szívesebben rajzolnak, mint a fiúk. A fiúk inkább térbeli játékokat választanak, a lányok lineárisan gondolkodnak. Minden kislány királylányt rajzol négytől hat éves korig, amikor már tud figurát ábrázolni. És mindig gond, ha egy kislány nem szívesen rajzol. Ilyenkor elfojt valamit magában.

Ha a test, a haj egy sátrat alkot, akkor a pici biztonságban érzi magát az anya mellett. Ha a fején sugárzó korona van, és bumfordi lábai érintik a földet, akkor az összeköttetés Föld és Ég között teljes, a gyerek világa kiegyensúlyozott. A királylány melletti virág, ami legtöbbször tulipán formájú, éppúgy, mint a korona, az erő jelképe. Ha túlnő a királylányon, ez már bizonytalanság, a valamibe kapaszkodni akarás jelképe.

Érdekes, ha állat is megjelenik a rajzon. Az 5 év körüliek szeretnek csigát rajzolni (lassú, komótos állat, de a vonala a magába visszatérő nyugalom). A nyúl mindig védelmez, főleg, ha égnek állnak a fülei.

Kisfiúk várat, tornyot, lovagokat és égig érő létrát rajzolnak legszívesebben.

A nagyobbacska, hat év körüli gyermekeknél a felülnézet megjelenése mindig jó, biztonságos rálátást jelent az életre.

Forrás: baba-mama tudakozó

Pintviki

 

További cikkek ebben a témában: