Az iskolapszichológus | Okosanyu
2013. szeptember 01.

 Az iskolapszichológus

Vannak különleges iskolai szituációk, vagy sajátos nevelési igényű tanulók, akik társaiktól eltérően viselkednek és teljesítenek az iskolában.

A pedagógus a tanóra keretein belül gyakran nem képes megfelelően kezelni ezeket a nehézségeket.

Ez a tapasztalat vezetett el oda, hogy szükség van pszichológusra az oktatási intézményekben, akik szakszerűen a problémára koncentrálva igyekeznének a tanulók gondjait megoldani. Szervezetileg a pedagógiai szakszolgálaton és nevelési tanácsadón keresztül fordulhatunk hozzájuk közvetlenül vagy a pedagógus tanácsára.

Mivel foglalkozik?

Ma az iskolapszichológia érdeklődésének középpontjában a tanuló (intelligenciájának, érzelmi érettségének és szociális alkalmazkodóképességének kérdései), a család (az általa megtestesített pszichológiai értékek jellemzői, érzelmi klímája és szocioökonómiai- szociokulturális státusa), az iskola (a pedagógus személye, az oktatás viszonyrendszere, a reformok természete) és a társadalom (a szűkebb és tágabb közösség működésének sajátosságai) áll. Az iskolapszichológusok saját szerepüket elsősorban a valamilyen nehézséggel küszködő tanulók speciális segítésében látják, ilyen módon helyüket az iskolai kudarcok elleni harc területén jelölik ki.

 Az iskolapszichológus szerepe

Általában az iskolai életút különféle fordulóinál válik fontossá a szerepük. Beiskolázáskor az iskolaérettség megállapítását, a továbbtanulási és pályaválasztási helyzetben a tanulók személyiségét és képességeit figyelembe vevő pályaorientációs tanácsadást végzik el. Szükség van rájuk a krízishelyzetek kezelésében is. A jövőben biztos erősödni fog a jelentőségük, hiszen a diákok is nagy stressznek vannak kitéve, és növekszik az iskolán belüli agresszió.
Az iskolapszichológus segítségét leggyakrabban vagy maga a tanuló, vagy a pedagógus (az intézmény) kéri.

Milyen problémák esetén kerül erre sor?

A saját, elsősorban magatartási és tanulmányi nehézségeik, pályaválasztási gondjaik, családi konfliktusok, bizonyos orvosi-egészségügyi problémáik esetén fordulnak hozzájuk. A pedagógusok leggyakrabban fegyelmezési gondjaikhoz, nem kellő hatékonyságú nevelőmunkájukhoz kérnek az iskolapszichológustól segítséget; de olyankor is, ha a tanuló látszólag indokolatlan teljesítményromlása, szokatlan magatartása mögötti okokra kíváncsiak. Nemegyszer közvetítő szerepet is be kell tölteniük a szülő- tanuló, illetve a tanár-tanuló közötti ellentéteknél. A beavatkozás eszközei és módszerei változatosak. Általában egyénileg foglalkoznak az ezt igénylő tanulókkal, de törődnek a családjaikkal, dolgoznak kisebb csoportokkal és együttműködnek a pedagógusokkal.

cs.á.

 

További cikkek ebben a témában: