A gyógypedagógus | Okosanyu
2010. február 24.

 A gyógypedagógus

Ki is ő? Mit csinál? Miben tud segíteni? Mikor forduljunk hozzá?

Napjainkban egyre több sérült gyerek jön a világra. Ennek hátterében több ok lehet. A gyermekvállalás életkora kitolódott a nőknél, amely megnöveli a gyerekvállalás kockázatát. Az orvostudomány fejlődésének köszönhetően az orvosok egyre több olyan gyereket képesek megmenteti, akiket korábban még nem tudtak, sajnos azonban a maradandó károsodást nem minden esetben tudják kiküszöbölni. A környezet szintén szerepet játszhat, hiszen a levegő, a víz, a termőföld egyre több vegyszerrel szennyeződik. Ezek aztán bekerülnek a tápláléklánc körforgásába, felhalmozódnak a szervezetünkben és kihatással vannak a következő generáció egészségére. A gyógypedagógusoknak tehát több feladatuk van, egyre súlyosabb esetekkel találkoznak és szaktudásukra egyre nagyobb szükség van.

Ki a gyógypedagógus?

A gyógypedagógiai tanár és a gyógypedagógiai terapeuta olyan gyermekekkel, fiatalokkal és felnőttekkel foglalkozik, akik speciális oktatási, nevelési, fejlesztési, terápiás gondozást igényelnek. Tevékenysége gyakorlásához meghatározott szakok választásával, elsajátításával készül fel. A gyógypedagógusok nem szakosodnak tovább az ismert szaktudományi rendszerben (pl. földrajz, matematika), mint az általános pedagógusok. Szakmai képzésük során komplex biológiai, pszichológiai, pedagógiai ismereteket szereznek meg, a fejlődési eltéréssel, sérülésessel, károsodással, akadályozottsággal, fogyatékossággal élő emberek teljes köréről.

Kivel foglalkozik?

A sérült és akadályozott fejlődésű gyermekekkel, fiatalokkal és felnőttekkel foglalkoznak. Ide tartoznak a különböző mértékben sérült értelmi, érzékszervi (hallás- és látássérült), beszéd- és mozgásfogyatékos emberek. Fontos hangsúlyozni, hogy ne mossuk össze a különböző kategóriákat, és segítsük a sérült emberek társadalmi integrációját.
A szakirodalom és a köztudat most már megkülönbözteti a tanulásban akadályozottakat (pl. diszlexiás, diszgráfiás) és az értelmi fogyatékosokat. Az előbbiek integráltan, az egészséges társaikkal együtt tanulnak, és tanórák után külön fejlesztésben részesülnek. A súlyosabb értelmi fogyatékosat speciális tanintézményekben fejlesztik, és az alapvető tevékenységekre, önellátásra nevelik őket.

A foglalkozások jellege

  • A gyógypedagógus nevelési, oktatási, fejlesztési, rehabilitációs, gyógypedagógiai terápiás, tanórán kívüli programoknál kísérési feladatokat lát el.
  • Felismeri a speciális nevelési szükségleteket, életvezetési problémákat, meghatározza az ezekből adódó gyógypedagógiai feladatokat és felkészültsége alapján a lehetőségek szerint legjobban teljesíti azokat.
  • Felméri a tanulók képességbeli fogyatékosságuk jellegét és mértékét és a sérülés jellegéhez és súlyosságához igazítja nevelésének és oktatásának tartalmát, módszereit.
  • A különböző tantárgyak oktatása közben tekintettel van a tanulók képességének egyéni különbözőségére és ennek megfelelően segíti fejlődésüket.
  • A teljesítmények értékelésében is az egyéni szintekhez viszonyítja a haladás mértékét.
  • A tanítás folyamán a fogyatékosság jellegétől függően speciális segédeszközöket használ, és megtanítja a használatukat.
  • A tanulók személyiségének fejlesztésével és praktikus ismeretek oktatásával felkészíti őket az önálló életvezetésre.
  • A tanulók fejlődéséről részletes elemzéseket készít.
  • Folyamatosan kapcsolatot tart a szülőkkel, tájékoztatja őket gyermekük fejlődéséről és tanácsokat ad az otthoni foglalkozásokhoz.

Többnyire évfolyam/képességszint szerint működő tanulócsoportokat vezet, de egyes munkakörökben (pl. a logopédus vagy a pszichopedagógus) egyéni vagy kiscsoportos foglalkozások/tanórák keretében végzi munkáját.
A gyógypedagógus szerepe
A gyógypedagógus a sérült és akadályozott emberek életét végig kíséri. A tanköteles kor előtt és után is fejleszt. Az egész életen át segítséget igénylő felnőtt korú fogyatékosok minél teljesebb értékű életmódjának kialakítása céljából lakóotthonok, családszerűen együtt élő közösségek létrehozásán dolgozik.

cs.á.

 

További cikkek ebben a témában: