A drámapedagógus | Okosanyu
2010. május 19.

 A drámapedagógus

Sokat hallunk erről a foglalkozásról, de vajon tudjuk-e, hogy ténylegesen miben tud segíteni a gyermekünknek?

A családok szétesése, az iskolai konfliktusok és beilleszkedési nehézségek a gyermekek lélektani fejlődésében számtalan zavart okozhatnak, amelyek felnőtt életükre kihatnak. A drámapedagógiai játékok a gyerekek személyiségformálásának, meghatározó élmények és ellentmondásos helyzetek feldolgozásának eszköze lehet.

Hol a helye a drámapedagógiának?

Magyarországon felvilágosodás koráig visszatekintő múltja van az iskolai diákszínjátszásnak, és bár színházi eszközökkel mindig is éltek a tanárok, mégsem vált az oktatási rendszerünk szerves nevelési eszközévé ez a tárgy. Elsősorban a tagozatos iskolákban és szakköri foglalkozások keretében van lehetősége a tanulóknak kipróbálni a színjátszást, pedig minden diák lélektani fejlődésének jót tenne a drámajáték. A gyerekek imádnak játszani, és mivel minden játék élethelyzeteket és viselkedésmintákat utánoz le, így ezeken keresztül elsajátíthatják az elfogadott normákat, a konfliktuskezelést és tetteikért, döntéseikért a felelősségvállalást.

A foglalkozások felépítése

Az órák alapvetően három szakaszból állnak: ráhangolódás, dramatizálás és megbeszélés. Nem az előadáson van elsősorban a hangsúly, hanem azon a folyamaton, ahogy a produkció létrejön. A próbák során a drámákat megbeszélik, megélik és megtanulják a diákok. A helyzeteket átélik azáltal, hogy cselekedeteiken keresztül megtapasztalják egy bizonyos szemszögből, majd a megbeszélésnél felderítik az ok-okozati láncolatot és a szereplők egymáshoz való viszonyát, mozgatórugóikat és érdekellentéteiket.

A drámapedagógus szerepe

A tanár az ilyen foglalkozásokon háttérből irányítják a játék folyamatát, de nagyon meghatározó a jelenléte. Ő az, aki segíti a tanulókat a tanulságok megfogalmazásában, a tudás felismerésében és a megértést rendszerbe ágyazza. Az órákon demokratikus és oldott légkört teremt, hogy a zárkózott gyerek részvételét és együttműködését elnyerje. Mindenki azonos mértékben kap megnyilvánulási lehetőséget, a vitát mederben tartja és a véleménynyilvánítás kizárólag a szerepekről szólnak és nem a tanulók személyiségének értékeléséről. A jó drámapedagógus nem színészeket nevel elsősorban, hanem személyiségeket formál. Összetett munkáról van tehát szó, mert jó pszichológusnak, jó pedagógusnak és jó színházi szakembernek kell lennie egyszerre.

Mi a pszichodráma?

Magyarországon a gyerekeknél pszichoterápiás foglalkozáson és nevelési tanácsadókban alkalmazott módszer. Elsősorban a fontos kapcsolatok elvesztését és a gyász feldolgozását segíti a beilleszkedési zavarral küzdő gyerekeknél. Általában a családi környezet nem képes ezeknek a gyereknek az érzelmi biztonságot nyújtani, hiszen a gyász a felnőtteket is érinti. Csoportterápiás módszerről van szó, amely során az elhárított érzések felszínre hozhatóak, egyúttal feldolgozhatóakká válnak, így a megakadt fejlődés útjából elhárul az akadály. Eredetileg felnőttekre dolgozták ki a terápiát, amely az embert szociális hálóban, kapcsolatokban vizsgálta.

Cs.Á.

 

További cikkek ebben a témában: